معرفی کتاب “قله ها و دره ها” – نویسنده : اسپنسر جانسون

معرفی کتاب “قله ها و دره ها” – نویسنده : اسپنسر جانسون
این یک کتاب کوتاه هست که داستان وار به شما می گوید که زندگی پر از قله ها و دره ها است و این امری طبیعی است. در این کتاب یاد می گیریم که چطور با فراز و نشیب های زندگی برخورد کنیم. چطور زودتر از نشیب بیرون آییم، چطور مدت بیشتری در فراز بمانیم و چطور در آینده نشیب کمتر و فرازهای بیشتری داشته باشیم.
این لحظه ها لزوما موفقیت ها و شکست های زندگی نیست. می تواند احساسات ما باشند که فراز و نشیب پیدا می کنند. ما باید فراز و نشیبهای زندگی را بپذیریم و آنها را درک کنیم تا بتوانیم تمرکز کنیم و آنها را پشت سر بگذاریم.
در بخشی از کتاب می گوید :
پیرمرد گفت : “احساس تو در مورد دره به مدتی که در آنها هستی بستگی دارد و راه درست تفکر درمورد فراز و نشیب این است : معنای فراز، درک صحیح ارزش لحظه ها و معنای نشیب، حسرت لحظه های بر باد رفته است.”
در بخش دیگری می نویسد : “برای اینکه دره در زندگی کم شود باید قدر لحظات را بدانیم.”
بهتر است خودتان کتاب را تهیه کنید و آن را بخوانید. این مثالی است که همیشه من می گویم: از خودتان بپرسید چرا تیم های بزرگ می توانند بعد از زدن گل های دوم و سوم، باز هم عطش گل زنی را در خود حفظ کنند و باز هم گل های بیشتری به ثمر برسانند و تیم های معمولی این طور نیستند؟ چون تیم های بزرگ در ذهن شان اتفاقات دیگری می افتد که در سایر تیم ها اینطور نیست. کنترل ذهن تان را جدی بگیرید.

مترجم : یوسف سیفی
انتشارات : تلاش – ناشر همکار آسو
۸۰ صفحه
توضیح اینکه : تصویر جلد مربوط به چاپ دوم، ۱۳۹۴هست.

این مطالب رو هم پیشنهاد می‌کنیم ببینید

درباره نویسنده: مدیریت

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *